Absolute Encoders

انکودر های مطلق موقعیت واقعی را با تولید کدهای دیجیتالی یا بیت های منحصر به فرد (به جای پالس) که موقعیت واقعی رمزگذار را نشان می دهد اندازه گیری می کنند. کدهای خروجی انکودر های مطلق تک دور در هر دور کامل تکرار می شوند و داده ها را نشان میدهند تا مشخص شود  که چند دور ایجاد شده است. رمزگذارهای مطلق چند دور یکبار کد منحصر به فرد برای هر موقعیت شفت را در هر چرخش نشان میدهند،این دسته از انکودر ها تا 4096 دور تولید می کنند. بر خلاف رمزگذارهای افزایشی ، رمزگذارهای مطلق موقعیت صحیح خود را حفظ می کنند حتی اگر برق هنگام راه اندازی بدون خرابی قطع شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :