تنظیم دقیق ریزالور

10 / 10
از 1 کاربر

ریزالور یا resolver نوعی ترانسفورماتور متحرک است که اندازه گیری زاویه در آن بر اساس القای متقابل شار مغناطیسی بین رتور و استاتور (قسمت ثابت و متحرک) شکل میگیرد.در نتیجه عملکرد صحیح سرو موتور بستگی به هماهنگی مناسب رتور و استاتور ریزالور با

یکدیگر دارد.

 

بدیهی است عدم استقرار درست ریزالور در سرو موتور موجب اختلال جدی در عملکرد صحیح سرو موتور شده و در غالب موارد منجر به سوختن سیم پیچی استاتور سرو موتور خواهد گردید.

بنابراین سپردن سرو موتور جهت تعمیر و سرویس به مرکز معتبر و مجرب در راستای تعمیر سرو موتور مهمی است که عدم رعایت آن هزینه های گزافی را برای صاحبان صنایع بهمراه خواهد داشت.

در ادامه توجه خواننده متن را به پرسش و پاسخی با موضوع تنظیم ریزالور در موتوری که سیم پیچی آن تعویض شده است جلب میکنیم

 

سئوال

we are working on AC servo motor manufactured by AMT germany. we had rewound the stator and now we have stuck up after assembly of the motor for alignment of the resolver, it is TAMA GAWA (smart sine) make japnese resolver with six lead wires one pair having resistance of 37 ohms (white yellow - white red), and other pair (blue -yellow) 62 ohms (red -black) 62 ohms. we request you if you can please inform us how to align the resolver and give us a standard pattern to align the resolver.

thanking you

و اما پاسخ

Without details, there is no general way to do this. Each manufacturer does it differently. The basis proceedure is to lock the motor electrically by driving DC current through the motor and turning the resolver until it has a specified output.

Many servo amplifiers have a mode to do this. If so, it would be in the servo amplifier manual.

برآیند و نتیجه پرسش و پاسخ فوق اینست که تنظیم ریزالور موضوع مهمی است که فقط و فقط آنرا بایست از کارشناسان خبره و با تجربه توقع داشت و از سپردن سرو موتور به تعمیرکاران سنتی موتور برحذر بود.

در صورتیکه تعمیر سرو موتور خود را به ما بسپارید یه شما اطمینان خواهیم داد در اسرع وقت و نهایت کیفیت بواسطه دقت در تعمیر و تست دینامیک پس از فرآیند تعمیر به شما عودت داده خواهد شد و حتی پس از آن و در سیکل نصب و راه اندازی در صورت ضرورت مورد پایش و بررسی به جهت عملکرد صحیح قرار خواهد گرفت.

تعمیر انواع سرو موتور

تنظیم ریزالور سرو موتور

فروش ریزالور

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :