فروش انکودر

10 / 10
از 1 کاربر

فروش انواع انکودر و ریزالور (موتور فیدبک).LKLT.H

بمنظور تسریع در امر خدمات و تعمیرات انواع سرو موتوربرخی از انکودرهای پرکاربرد محصول شرکت sick (سیک) و heidenhain (هایدنهاین) جهت فروش قابل ارائه است.

اما مجددا" یادآور می شود جهت آندسته از سرو موتورها و سرو درایوها و فرآیندهایی که عملکرد سیستم استارتاپ در آنها منوط به قرائت پارامترهای داخلی اینکودر می باشد اکیدا" پیشنهاد می شود این مهم بنا بدلایل زیر توسط تکنسین متخصص در این زمینه و موضوع انجام شود.

نکته اول اینکه مشتری از صحت عملکرد انکودر ،پس از نصب بروی سرو موتور و تست دوار سرو موتور اطمینان حاصل خواهد کرد.

نکته مهم دیگر آنکه تست ران و آزمایش دوار سرو موتور در محل کارگاه توسط تکنسین خبره امکان بروز عیوب داخلی و نهفته (عیوب مکانیکی و الکتریکی) سرو موتور را میسر خواهد کرد.

انکودرهای پرکاربرد sick بعنوان موتور فیدبک به چند دسته کلی تقسیم می شوند.

1- SRM50

2-SRS50

3-SKM36

4-SKS36

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL® | EKS/EKM36 | SICK

بدیهی است محصولات انکودر sick منحصر به مدلهای اشاره شده در فوق نیست و مدلهای فوق الذکر در زمره انکودرهای پرکاربرد در سرو موتورها شمرده می شوند.

عبارت و حرف M (Multi Turn)حاکی از چند دور بودن انکودر و حرف S (Single Turn) بیانگر تک دور بودن آنست.

 جهت اطلاع از موجودی و شرایط فروش انکودر تماس بگیرید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :